Paneroles

ELIMINAR PLAGUES DE PANEROLES (CUCARACHAS)

Les paneroles (cucarachas) tot i que n'hi ha una varietat d’aproximadament 3.500 descrites, i una antiguitat de 300 milions d’anys, bàsicament tres són les principals: l’AMERICANA (Periplaneta Americana) són de clavegueram; la GERMÀNICA (Blattella Germànica) són de bars i restaurants i l’ORIENTAL (Blatta Orientalis) que és la domèstica.

Són portadores dels principals vectors de transmissió de malalties a través de la contaminació d’aliments i utensilis de cuina simplement per contacte.

Els sectors on és més abundosa és als bars, cafeteries, restaurants, hostaleria, pisos en general, cert tipus de magatzems, etc.

Si creu que té un problema truqui al 609 32 38 22 Ramon Carné, S.L. i demani assessorament.

Problemes amb les paneroles?

Sàpiga que ha de fer si te una plaga de paneroles a Lleida.

Com eliminar les paneroles?

Realitzem tractaments per eliminar les paneroles als nostres clients de Lleida.

EVIDÈNCIA DE PANEROLES (cucarachas)

Les plagues de paneroles (cucarachas) és més comú del que sembla a primera vista, però, convé ser previsor i cal prendre mesures per a neutralitzar la seva aparició. S’ha d’eliminar aquesta plaga en quant es confirmi la seva presencia, i així minimitzem el risc per a la salut de les persones amb certa debilitat pulmonar.

Les paneroles, al igual que la majoria de plagues, se senten atretes pels aliments que hi ha a la llar i a qualsevol espai o negoci que elabora o comercialitza amb productes alimentaris. Són capaços de menjar qualsevol cosa, paper, envasos, cel·lulosa, etc.

Excrements: Els excrements de la panerola tenen forma de minúsculs grans negres.

Muda de Pell: Les paneroles muden de pell varies vegades segons van creixent.

Danys: Les paneroles solen instal·lar-se bàsicament a la cuina i dins aquest espai al darrera de la nevera. També es posen dins de les resistències i poden arribar a espatllar-les.

Olor: Aquest insectes produeixen una olor molt desagradable a l'olfacte de la persona.

Paneroles vives a la cuina i banys: La panerola necessita de certa calor i humitat. Se l’acostuma a veure majorment a la cuina i en menor mesura als banys. També poden trepar per qualsevol superfície, gràcies a que les seves potes són allargades, aplanades i espinoses. Normalment actuen de nit. Quan se les veu de dia és senyal inequívoca de l'existència de plaga. Han agafat confiança i surten a qualsevol hora.

ELIMINACIÓ DE PANEROLES (cucarachas)

Normalment el Client demana un estudi i un pressupost per a la seva eliminació. L’estudi és tan simple que m’atreviria a dir que innecessari. La seva obvietat es basa en l'experiència de molts anys i la seva localització és purament idèntica (amb certs matisos) a tots els habitatges. La panerola dels habitatges és l’oriental, la dels bars la germànica i la de les cloaques l’americana.

Aplicació mitjançant la polvorització directa d'insecticida:

Aquest sistema no es molt pràctic, t’obliga a sortir de l’habitatge unes dotze hores i a nosaltres no ens agrada i no l’utilitzem, dona molta feina als seus residents (s’han de tapar tots els aliments i molta neteja després) i tal vegada no massa efectiu segons manifestacions de gent que han rebut aquest tractament.

Tractament de Gel insecticida:

Per a aquesta tècnica, s’utilitza un gel (no tots són igual de bons i de preu) molt eficaç contra les paneroles, tant adultes com nimfes. El gel s'aplica amb petites gotes a tota la zona a tractar, sempre en llocs de difícil accés, pensat tant per a nens com per animals domèstics i la pròpia neteja del dia a dia. D’aquesta manera aconseguim una major eficàcia donat que l’apliquem a llocs discrets, però efectius, que és on habitualment acostumen a estar-hi.

Monitoreig:

Es tracta d’una tècnica de detecció i control per a gairebé tot tipus de plagues. En quan a les paneroles es tracta de la utilització de trampes petites, no tòxiques, segures i fàcils d’utilitzar. Aquestes trampes funcionen amb un atraient que encamina els insectes cap a la trampa i que porta una feromona impregnada d’adhesiu que es posa a l’interior de la mateixa. Una vegada ha estat atreta cap a dins de la caixeta, la panerola es queda enganxada ràpidament a la base.

SOL·LICITA UNA INSPECCIÓ PER AL TEU NEGOCI AL 609 323 822

dirección ADREÇA:
C/ Torre Noguesa, 23
25230 - Mollerussa (Lleida)
 
whatsapp TELÈFON:
Whatsapp
609 323 822
administrator 32RESPONSABLE:
Ramon Carné Calafell
 
 
email 12 32E-MAIL:
info@ramoncarne.com