Desinsectació

DESINSECTACIÓ

Per a tot tipus de Control de Plagues, sempre prioritzem les mesures preventives, malauradament gairebé sempre cal anar a la utilització de l’ús de biocides, doncs la plaga ja hi és.

L’actuació preventiva minimitza els riscos per a la salut pública i l’impacte ambiental que van associats conforme als principis establerts per la OMS. respecte a l’ús responsable amb el Control de Plagues.

Podríem aquests tractaments descriure’ls amb tres fases:

1a. El diagnosi de la situació o problema: És el resultat de l’anàlisi previ.

2a. L’actuació: Una vegada fet l’anàlisi cal executar un programa d’actuació per a mantenir a ratlla el problema i posteriorment solucionar-lo (les rates d’una granja o d’un clavegueram no s’acaben mai). Per tot això es demana als usuaris de les instal·lacions la seva col·laboració. En tots els casos necessaris s’entrega un full de l’actuació a efectes informatius i que poden tenir a disposició de les Autoritats Sanitàries.

3a. Avaluació i monitoreig: que es durà a terme una vegada conclòs l’actuació. Així es determina el grau de plaga residual i la possible necessitat de fer a curt o llarg termini un determinat manteniment.

Vostè rebrà tot tipus d'informació i assessorament.

Si creu que té un problema truqui al 609 32 38 22 Ramon Carné, S.L. i demani assessorament.

Els tractaments o actuació de desinsectació més usuals son:

Actuacions contra les paneroles (cucarachas). La insectació de paneroles (cucarachas) és la plaga més usual i comú. Està instal·lada a tot arreu, la hostaleria, restauració, molts tipus de magatzems, habitatges, comunitats i particulars, és cada vegada més present.

Tractaments contra les xinxes. Cada vegada són més els casos de xinxes, i semblava que estava eradicada, tot al contrari. Son difícil d’eliminar, però no impossible. Tant bon punt es vegin cal avisar ràpidament, abans que s’escampin massa.

Tractaments a la Indústria Alimentària. Aquí hi ha de tot, des de paneroles (cucarachas), a petits escarabats, ratolins que normalment venen amb el propi transport, etc.

SOL·LICITA UNA INSPECCIÓ PER AL TEU NEGOCI AL 609 323 822

dirección ADREÇA:
C/ Torre Noguesa, 23
25230 - Mollerussa (Lleida)
 
whatsapp TELÈFON:
Whatsapp
609 323 822
administrator 32RESPONSABLE:
Ramon Carné Calafell
 
 
email 12 32E-MAIL:
info@ramoncarne.com