Corc

ELIMINAR PLAGUES DEL CORC (CARCOMA)

La seva presencia s'identifica fàcilment, deixen un petit rastre de serradures amb forma de pols. Fruit d’aquest rastre es pot veure petits forats fent conductes a l’interior de la fusta i que poden malmetre els mobles i si són bigues de teulada o similar poden arribar a debilitar-les greument.

Si creu que té un problema truqui al 609 32 38 22 Ramon Carné, S.L. i demani assessorament.

Problemes amb el corc?

Sàpiga que ha de fer si té una plaga de corca Lleida.

Cómo eliminar el corc?

Realitzem tractaments per eliminar el corc als nostres clients de Lleida.

EVIDÈNCIA DE CORC (CARCOMA) A LA FUSTA

Per a evitar aquest problema a la fusta, hi ha diversitat de tractaments que un professional li pot solucionar, tant fa que siguin mobles, bigues, cavallons, pilars, etc.

Hi ha molts edificis, (generalment antics) atacats pel corc (carcoma), es poden detectar de diferents maneres; entre elles:

Generalment a la nit i en silenci, també ficant l’orella pegada es pot escoltar el rosec que fan a la fusta.

Forats a la fusta. Els corcs (carcoma) afloren a l’exterior i generalment són arrodonits amb petites variacions de diàmetres.

Desperfectes a la fusta, també fa uns buidaments que deixa la fusta fofa y s’aprecien escletxes.

Els corcs (carcoma) fan túnels i formen galeries que poden arribar a ser visibles. Si aquest túnel és molt superficial aleshores també es poden veure les larves al seu interior.

S’observa a terra uns petits munts de serradures. El seu període més actiu és la primavera i tardor.

De manera accidental el corc (carcoma) pot caure i es poden veure vius o morts.

ELIMINACIÓ DEL CORC (CARCOMA)

Existeixen tècniques i procediments per a realitzar tractaments contra el corc (carcoma) per a qualsevol tipus de moble o estructura de fusta, etc.

Primerament, s’ha de realitzar per un tècnic, una minuciosa inspecció de la fusta per a poder determinar el tipus de corc (carcoma) que està atacant la fusta, així como el nivell d’activitat i gravetat. A partir d’aquest moment el nostre tècnic l’hi recomanarà quina és la millor alternativa de tractament possible.

Per a poder eliminar el corc (carcoma) existeixen diferents solucions. Les més habituals son:

Imprimació: Consisteix en aplicar a la fusta malmesa, un insecticida amb una brotxa. Una vegada aplicat el producte, opcionalment, es cobreix la fusta amb un plàstic, el qual faria preservar i augmentar la durabilitat de l’aplicació. D’aquesta manera el tractament és una mica més efectiu. Aquest mètode no és recomanable per a fustes gruixudes, ja que tan sols penetra d’1 a 3 cm. segons el tipus de fusta i que l’aplicació s’hagi fet amb un producte líquid o amb gel.

Injecció 1: S’utilitza per a aquella fusta que hagi estat poc atacada pel corc (carcoma). Es tracta d’injectar l’insecticida als forats ja fets per ells, amb una xeringa i després tapar-los. Jo personalment no soc partidari d’aquesta tècnica.

Injecció 2: El més normal i usual és fer-ho a base de foradar la fusta fins a una certa profunditat i amplada, (això, en cas que aquesta tècnica sigui permesa, segons el seu caràcter estètic) introduir el producte a través d’uns injectors (tacs) especials i posteriorment tapar-los amb taps (n’hi ha de diferent color per donar-li més similitud a la fusta original).

SOL·LICITA UNA INSPECCIÓ PER AL TEU NEGOCI AL 609 323 822

dirección ADREÇA:
C/ Torre Noguesa, 23
25230 - Mollerussa (Lleida)
 
whatsapp TELÈFON:
Whatsapp
609 323 822
administrator 32RESPONSABLE:
Ramon Carné Calafell
 
 
email 12 32E-MAIL:
info@ramoncarne.com