Desinfecció

DESINFECCIÓ

La desinfecció és una tècnica que té com a finalitat l'eliminació dels microorganismes patògens, (bacteris, virus, fongs). S’utilitza a tot l’àmbit que pot ser susceptible d’aquest problema. Per a això cal utilitzar productes químics.

Es tracta de mantenir els nivells d’infecció dins uns paràmetres acceptables, en funció del risc que representa i també segons el criteri i normativa sanitària.

Els col·legis, per exemple, normalment fan tot el que sigui dutxes, serveis i vestidors a part de molts altres àmbits segons criteri.

La desinfecció ambiental consisteix en fer una nebulització que s’expandeix per tot arreu, eliminant totes les bactèries contaminants.

La desinfestació, depenent dels m3, es pot fer de diferents maneres, amb pots de descàrrega, de fum, amb màquines nebulitzadores de mitjà abast i termonebulitzadors per grans superfícies. S’escampa per tot arreu i entra a totes les escletxes fent una desinfecció total.

Els principals avantatges d’aquest servei són:

Una feina ben feta, amb uns desinfectants d’alta eficàcia i l'eliminació del problema.

Tot sempre dins la normativa Sanitària vigent

SOL·LICITA UNA INSPECCIÓ PER AL TEU NEGOCI AL 609 323 822

dirección ADREÇA:
C/ Torre Noguesa, 23
25230 - Mollerussa (Lleida)
 
whatsapp TELÈFON:
Whatsapp
609 323 822
administrator 32RESPONSABLE:
Ramon Carné Calafell
 
 
email 12 32E-MAIL:
info@ramoncarne.com